Kiểm tra ngoại quan VT (Visual Testing)

Kiểm tra ngoại quan (VT) là phương pháp lâu đời nhất và quan trọng trong kiểm tra không phá huỷ.

Kiểm tra ngoại quan được dùng để định vị các dị thường bề mặt trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp như các chi tiết máy bay, đường ống và bình áp lực, tàu, cầu đường; các động cơ xe, thiết bị máy móc và dự đoán các sai hỏng có thể xảy ra trong các kết cấu ứng suất cao đến xác định cách thức xảy ra sai hỏng.

Cũng như hầu hết các phương pháp kiểm tra không phá huỷ đều được thực hiện bằng việc sử dụng năng lượng của các tia hoặc sóng bức xạ để kiểm tra vật liệu như tia X, tia gamma, sóng siêu âm hoặc từ trường, …, kiểm tra ngoại quan và quang học, sử dụng bức xạ là ánh sáng ở dải quang phổ điện từ có bước sóng từ 360 đến 830 nm và có thể kích thích võng mạc mắt người.

Kiểm tra ngoại quan được thực hiện với kỹ thuật trực tiếp hoặc kỹ thuật từ xa (gián tiếp). Cả kiểm tra ngoại quan trực tiếp và gián tiếp đều có thể sử dụng thiết bị hỗ trợ. Trong đó, kiểm tra gián tiếp phải yêu cầu thiết bị, dụng cụ hỗ trợ để có thể nhìn thấy bề mặt kiểm tra.

Lý thuyết

Bài 1: Mở đầu – những kiến thức tổng quát

Thời lượng: 2 giờ

Bài 2: Cơ sở lý kiểm tra ngoại quan

Thời lượng: 1 giờ

Bài 3: Thị lực, khả năng quan sát

Thời lượng: 1 giờ

Bài 6: Thiết bị kiểm tra

Thời lượng: 2 giờ

Bài 5: Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm tra

Thời lượng: 2 giờ

Bài 4: Ánh sáng và sự chiếu sáng

Thời lượng: 1 giờ

Bài 8: Hồ sơ, tiêu chuẩn, quy phạm kiểm tra

Thời lượng: 1 giờ

Bài 5: Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm tra

Thời lượng: 1 giờ

Bài 7: Bất liên tục và khuyết tật

Thời lượng: 1 giờ

Bài 2: Cơ sở lý kiểm tra ngoại quan

Thời lượng: 2 giờ

Kiến thức tổng quát

Thời lượng: 4 giờ

Nguyên tắc vật lý của kiểm tra

Thời lượng: 2 giờ

Thị lực, khả năng quan sát

Thời lượng: 2 giờ

Thiết bị và phụ tùng

Thời lượng: 8 giờ

Các tham số và điều kiện

Thời lượng: 2 giờ

Thu nhận ảnh

Thời lượng: 2 giờ

Tiêu chuẩn, quy phạm và quy trình kỹ thuật

Thời lượng: 1 giờ

An toàn

Thời lượng: 1 giờ

Các ứng dụng đặc trưng

Thời lượng: 2 giờ

Thực hành

Thực hành làm quen thuật ngữ khuyết tật hàn

Thời lượng: 2 giờ

Thực hành tìm hiểu ký hiệu hàn tiêu chuẩn

Thời lượng: 2 giờ

Hướng dẫn thực hành sử dụng thước Panme

Thời lượng: 2 giờ

Hướng dẫn thực hành sử dụng thước đo mối hàn Hi-Lo

Thời lượng: 2 giờ

Hướng dẫn thực hành sử dụng thước đo mối hàn góc có điều chỉnh G.A.L

Thời lượng: 2 giờ

Hướng dẫn thực hành sử dụng thước đo v-wax, kiểm tra theo tiêu chuẩn chấp nhận của nrc cho hàn kết cấu

Thời lượng: 2 giờ

Hướng dẫn thực hành sử dụng thước đo định cỡ mối hàn góc kiểm tra độ lồi và độ lõm mối hàn góc

Thời lượng: 2 giờ

Hướng dẫn thực hành sử dụng thước đo mối hàn chữ T

Thời lượng: 2 giờ

Hướng dẫn thực hành sử dụng thước đo mối hàn Hi-Lo welding -thước đo Hi-Lo phía trong

Thời lượng: 2 giờ

Hướng dẫn thực hành sử dụng thước đo bridgecam

Thời lượng: 2 giờ

Hướng dẫn thực hành sử dụng thước đo độ lồi, lõm mối hàn góc theo AWS

Thời lượng: 2 giờ

Giới thiệu một số thiết bị nội soi video công nghiệp

Thời lượng: 2 giờ

Giới thiệu một số thiết bị nội soi ống cứng công nghiệp

Thời lượng: 2 giờ

Giới thiệu một số thiết bị nội soi ống mềm công nghiệp

Thời lượng: 2 giờ

Thực hành làm quen thuật ngữ khuyết tật hàn

Thời lượng: 2 giờ

Thực hành tìm hiểu ký hiệu hàn tiêu chuẩn

Thời lượng: 2 giờ

Hướng dẫn thực hành sử dụng thước Panme

Thời lượng: 2 giờ

Hướng dẫn thực hành sử dụng thước đo mối hàn Hi-Lo

Thời lượng: 2 giờ

Hướng dẫn thực hành sử dụng thước đo mối hàn góc có điều chỉnh G.A.L

Thời lượng: 2 giờ

Hướng dẫn thực hành sử dụng thước đo v-wax, kiểm tra theo tiêu chuẩn chấp nhận của nrc cho hàn kết cấu

Thời lượng: 2 giờ

Hướng dẫn thực hành sử dụng thước đo định cỡ mối hàn góc kiểm tra độ lồi và độ lõm mối hàn góc

Thời lượng: 2 giờ

Hướng dẫn thực hành sử dụng thước đo mối hàn chữ T

Thời lượng: 2 giờ

Hướng dẫn thực hành sử dụng thước đo mối hàn Hi-Lo welding -thước đo Hi-Lo phía trong

Thời lượng: 2 giờ

Hướng dẫn thực hành sử dụng thước đo bridgecam

Thời lượng: 2 giờ

Hướng dẫn thực hành sử dụng thước đo độ lồi, lõm mối hàn góc theo AWS

Thời lượng: 2 giờ

Giới thiệu một số thiết bị nội soi video công nghiệp

Thời lượng: 2 giờ

Giới thiệu một số thiết bị nội soi ống cứng công nghiệp

Thời lượng: 2 giờ

Giới thiệu một số thiết bị nội soi ống mềm công nghiệp

Thời lượng: 2 giờ

Trả lời