IAEA tổ chức khóa đào tạo Phương pháp kiểm tra dòng điện xoáy

IAEA thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo NDT chuẩn quốc tế tại Viêt Nam. Sắp tới, IAEA và Trung tâm đào tạo NDE tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khóa đào tạo “Phương pháp kiểm tra dòng điện xoáy”.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (hoặc Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế, IAEA – International Atomic Energy Agency) là tổ chức quốc tế thành lập ngày 29/07/1957 với mục đích đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình và ngăn chặn việc sử dụng năng lượng nguyên tử trong mục đích quân sự.

khóa đào tạo của IAEA NDT training

Trung tâm đào tạo NDE tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các chuyên gia IAEA tổ chức khóa đào tạo về “Phương pháp kiểm tra dòng điện xoáy (Eddy Current Testing)”.

Đây là cơ hội phát triển nguồn nhân lực NDT chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Học viên có cơ hội trao đổi, cập nhật kiến thức NDT suốt quá trình học cùng chuyên gia IAEA.

NDE HCM logo

Trả lời