Các kỹ thuật trong hệ thống NDT đã trở thành những phương pháp kiểm tra phổ thông, được chuẩn hóa trong chương trình huấn luyện, nội dung đào tạo cũng như sát hạch, cấp chứng chỉ. Các khóa đào tạo, huấn luyện về các kỹ thuật này đã được tổ chức thường xuyên ở các quốc gia để xây dựng nguồn lực NDT. Tạo điều điện thuận lợi trong việc học, đào tạo, lấy chứng chỉ ở các các quốc gia khác nhau, thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đào tạo NDT trên thế giới đã phát triển mạnh mẽ.

Trong hoạt động thử nghiệm, kiểm soát chất lượng và các phương pháp kiểm tra NDT, yếu tố con người đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Người kiểm tra cần phải được huấn luyện để đảm bảo cho sự thành công của bất kỳ chương trình kiểm soát chất lượng nào. Khác với các loại hình đào tạo thông thường khác, huấn luyện đào tạo cán bộ NDT có những đặc thù riêng là vừa mang tính chất đào tạo nghề nhưng lại có hàm lượng khoa học cao với đòi hỏi nghiêm ngặt vì liên quan trực tiếp đến chất lượng, đến an toàn và tuổi thọ của các công trình công nghiệp. Vì vậy các kỹ thuật viên và cán bộ giám sát kiểm tra NDT cần phải được huấn luyện và sát hạch trước khi phương pháp được sử dụng cũng như đánh giá kết quả kiểm tra.

Sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, nhu cầu thực tế ứng dụng công nghệ NDT trong kiểm tra vật liệu, thiết bị, công trình ngày càng mạnh mẽ, việc đổi mới, cập nhật, chuẩn hóa chương trình huấn luyện đào tạo và chuyển giao các kỹ thuật NDT đã được Phòng Ứng dụng & Triển khai công nghệ phát triển, giúp cho việc huấn luyện và đào tạo kỹ thuật NDT ở Việt Nam theo kịp thực tế trình độ công nghệ tiên tiến, hiện đại đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của nhân lực NDT Việt Nam.

Việc đào tạo được kết hợp trực tuyến lẫn offline giúp tạo điều kiện học tập dễ dàng thuận lợi đông thời giảm chi phí đáng kể. Chúng tôi đã mở ra các lớp đào tạo NDT hàng năm: