Đào tạo kỹ thuật viên, kỹ sư NDT theo tiêu chuẩn quốc tế

Lĩnh vực kiểm tra không phá hủy NDT (Non Destructive Testing) đang được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ví dụ, ứng dụng trong ngành công nghiệp, xây dựng, giao thông, …. Nhu cầu nguồn nhân lực, kỹ sư NDT đạt tiêu chuẩn quốc tế không nhiều.

Các vấn đề đối với đào tạo kỹ sư, kỹ thuật viên NDT đạt chuẩn quốc tế:

  • Cơ sở đào tạo, sát hạch/đánh giá chuyên môn phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế.
  • Trao đổi, hợp tác quốc tế với các tổ chức NDT của các nước phát triển.
  • Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu trình độ chuyên môn cao.
  • Cơ sở vật chất, máy móc và thiết bị, các bộ mẫu phục vụ thực hành và đánh giá/kiểm định mới.
  • Cập nhật công nghệ và đề xuất cải tiến thường xuyên.
đào tạo NDT chuẩn quốc tế

Việt Nam có tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp hóa nhanh. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực NDT có trình độ được chuẩn hóa quốc tế, đủ năng lực tác nghiệp chuyên môn cần được ưu tiên.

Trung tâm đào tạo NDE tại TP. Hồ Chí Minh liên tục khai giảng các khóa đào tạo NDE theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trả lời