Kỹ thuật kiểm tra từ tính MT (Magnetic Particle Testing)

Kỹ thuật kiểm tra từ tính là một phương pháp khá đơn giản, thiết bị gọn nhẹ, cơ động trên công trường, chi phí vận hành thiết bị thấp và dễ tự động hóa đã trở thành một trong những kỹ thuật sử dụng phổ biến nhất để kiểm tra rất nhiều loại sản phẩm có thể từ hóa, ví dụ như các thành phẩm, phôi, thanh cán nóng, vật đúc và vật rèn, mối hàn, đường ống… và có thể áp dụng trong các giai đoạn khác nhau của quá trình chế tạo, vận hành sử dụng.

Phương pháp từ tính là phương pháp phát hiện dễ dàng tin cậy các bất liên tục bề mặt và cận bề mặt vật liệu kiểm tra và chỉ cần tiếp xúc với đối tượng kiểm tra từ một phía. Tuy nhiên, kiểm tra từ tính không thể sử dụng cho vật liệu không sắt từ; bao gồm thủy tinh, gốm, plastic hoặc những kim loại thông dụng (Nhôm/Magiê/Đồng và hợp kim thép không gỉ).

Lý thuyết

16 giờ

Bài 1: Mở đầu những kiến thức tổng quát

Thời lượng: 4 giờ

Bài 2: Lý thuyết cơ sở kiểm tra bằng phương pháp từ tính (magnetic particle testing)

Thời lượng: 3 giờ

Bài 3: Các kỹ thuật từ hóa

Thời lượng: 1 giờ

Bài 4: Dòng điện từ hóa

Thời lượng: 1 giờ

Bài 5: Phân bố từ trường dòng điện

Thời lượng: 1 giờ

Bài 6: Yêu cầu về dòng điện từ hóa

Thời lượng: 1 giờ

Bài 7: Các thiết bị và vật liệu kiểm tra từ

Thời lượng: 2 giờ

Bài 11: Giới thiệu tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình kỹ thuật các hướng dẫn kiểm tra và báo cáo kết quả trong kiểm tra từ tính

Thời lượng: 1 giờ

Bài 8: Áp dụng phương pháp kiểm tra bằng bột từ

Thời lượng: 1 giờ

Bài 9: Ghi nhận và giải đoán kết quả

Thời lượng: 1 giờ

Bài 10: Bất liên tục

Thời lượng: 1 giờ

24 giờ

Mở đầu – những kiến thức tổng quát

Thời lượng: 5 giờ

Cơ sở vật lý và những nguyên lý cơ bản của phương pháp kiểm tra từ

Thời lượng: 3 giờ

Phương pháp và kỹ thuật kiểm tra từ

Thời lượng: 4 giờ

Quy phạm, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, quy trình

Thời lượng: 3 giờ

Thiết bị và phụ tùng dùng trong kiểm tra từ

Thời lượng: 3 giờ

Trình bày và ghi nhận các kết quả kiểm tra

Thời lượng: 2 giờ

Giải đoán kết quả, các giới hạn kiểm tra từ

Thời lượng: 4 giờ

Thực hành

48 giờ

Làm quen các thiết bị và dụng cụ kiểm tra bột từ
Thực hành sử dụng dụng cụ chỉ thị từ trường PIE Gauge
Thực hành đánh giá độ sâu thấm từ hiệu dụng vòng Kentos
Thực hành kiểm chuẩn thiết bị Yoke
Kiểm tra nồng độ bột từ ướt
Hướng dẫn các bước thực hành kiểm tra bột từ bằng Yoke AC/DC
Thực hành khử từ
Thực hành kiểm tra đo cường độ ánh sáng cực tím
Hướng dẫn chung thực hành kiểm tra mối hàn bằng phương pháp kiểm tra từ theo tiêu chuẩn EN
Thực hành quy trình phương pháp kiểm tra sử dụng bột từ khô
Thực hành kiểm tra bột từ ướt huỳnh quang
Hướng dẫn thực hành kiểm tra từ bằng yoke ac theo quy trình của ASTM
Thực hành kiểm tra từ bằng Yoke DC theo quy trình của ASTM
Thực hành kiểm tra từ hóa bằng cọc từ AC theo quy trình của ASTM/h5>

Thực hành kiểm tra từ hóa bằng cuộn dây AC theo quy trình của ASTM
Hướng dẫn thực hành kiểm tra từ – kết hợp thanh dẫn trung tâm và cuộn dây

48 giờ

Làm quen các thiết bị và dụng cụ kiểm tra bột từ
Thực hành sử dụng dụng cụ chỉ thị từ trường PIE Gauge
Thực hành đánh giá độ sâu thấm từ hiệu dụng vòng Kentos
Thực hành kiểm chuẩn thiết bị Yoke
Kiểm tra nồng độ bột từ ướt
Hướng dẫn các bước thực hành kiểm tra bột từ bằng Yoke AC/DC
Thực hành khử từ
Thực hành kiểm tra đo cường độ ánh sáng cực tím
Hướng dẫn chung thực hành kiểm tra mối hàn bằng phương pháp kiểm tra từ theo tiêu chuẩn EN
Thực hành quy trình phương pháp kiểm tra sử dụng bột từ khô
Thực hành kiểm tra bột từ ướt huỳnh quang
Hướng dẫn thực hành kiểm tra từ bằng yoke ac theo quy trình của ASTM
Thực hành kiểm tra từ bằng Yoke DC theo quy trình của ASTM
Thực hành kiểm tra từ hóa bằng cọc từ AC theo quy trình của ASTM/h5>

Thực hành kiểm tra từ hóa bằng cuộn dây AC theo quy trình của ASTM
Hướng dẫn thực hành kiểm tra từ – kết hợp thanh dẫn trung tâm và cuộn dây

Trả lời